Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.022
Objavljen: Kem. Ind. 71 (3-4) (2022) 123–130
Referentni broj rada: KUI-22/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj toksičnosti metala na rast i sadržaj fotosintetskog pigmenta biljke Salix purpurea na području Mitrovice, Kosovo

F. Zabërgja Ferati, M. Kerolli Mustafa i F. Abazaj

Sažetak

U Mitrovici (Kosovo), rudarske aktivnosti ugrožavaju okoliš i žive organizme. Glavni izvori onečišćenja su otvorena jalovišta u gradu Mitrovici, koja uzrokuju onečišćenje tla, zraka i biljaka. U ovom radu odredila se koncentracija teških metala u listovima biljke Salix purpurea ubranim na području grada Mitrovice i okolici, gdje se nalaze industrijska postrojenja te otvorena jalovišta. Na temelju fotosintetske aktivnosti biljke procjenjivao se udio teških metala (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) u biljci. Dvogodišnja istraživanja (2019. i 2020.) pokazala su povećanje udjela teških metala u listovima i klorofilu. Izračunat je ukupni klorofil, omjer klorofila a i klorofila b te omjer ukupnog klorofila i karotenoida. Dobiveni podatci analizirani su primjenom programskog paketa Minitab 19 namijenjenog statističkoj obradi podataka. Provedena istraživanja ukazala su da rudarske aktivnosti i otvorena jalovišta povećavaju udio teških metala u biljkama, odnosno da dolazi do njihove akumulacije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, Salix purpurea, fotosintetska aktivnost, fotosintetski pigment, fitoremedijacija