Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.019
Objavljen: Kem. Ind. 70 (9-10) (2021) 581–587
Referentni broj rada: KUI-19/2021
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako definirati veličinu atoma

N. Raos

Sažetak

Iako se u školi uče iznosi ionskih, van der Waalsovih i kovalentnih radijusa, ne uči se što oni zapravo jesu – školske definicije prikrivaju njihovu pravu, kvantnomehaničku prirodu. U radu je ispitano značenje definicija veličine atoma te opisan njihov izvod: iz elektronske gustoće (povezane s funkcijom koju zovemo atomskom orbitalom), iz duljine kovalentne veze i položaja jezgara, iz prvog virijalnog koeficijenta jednadžbe realnog plina te Lennard-Jonesova potencijala (van der Waalsov radijus). Iz navedenog se vidi da se veličina atoma ne može jednoznačno definirati ili, točnije, da se ne može govoriti o veličini atoma na isti način na koji se govori o veličini makroskopskih objekata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, kvantna kemija, modeli atoma, kovalentni radijus, van der Waalsov radijus, duljina veze