Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.012
Objavljen: Kem. Ind. 62 (1-2) (2013) 13–18
Referentni broj rada: KUI-12/2012
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena primarnih tehnologija smanjenja emisije N2O u proizvodnji dušične kiseline Petrokemije d. d.

N. Zečević i L. Ćosić

Sažetak

U industrijskoj proizvodnji dušične kiseline oksidacijom plinovitog amonijaka Ostwaldovim postupkom kao neželjeni proizvod nastaje bezbojni dušikov(I) oksid, N2O. Budući da je emisija N2O ozbiljan problem zbog njegova velikog doprinosa globalnom zatopljenju, potrebno je poduzeti određene mjere s ciljem njegova smanjenja. Smanjenje emisije N2O u proizvodnji dušične kiseline može se postići u različitim dijelovima procesa, ovisno o primijenjenim dostupnim tehnologijama. Od raspoloživih dostupnih tehnologija smanjenja emisije N2O u proizvodnji dušične kiseline za proizvodne procese Petrokemije posebno su zanimljive primarne i sekundarne tehnologije. Navedene tehnologije omogućuju smanjenje emisije N2O primjenom poboljšanih selektivnih heterogenih katalizatora u fazi oksidacije plinovitog amonijaka. Kao selektivni heterogeni katalizatori u primarnim tehnologijama upotrebljavaju se plemeniti metali u obliku mreža, dok je u slučaju sekundarnih tehnologija kao katalizator odabran Fe2O3 na Al2O3-nosaču u obliku granula. U radu je prikazana primjena primarnih tehnologija smanjenja emisija N2O na oba postrojenja za proizvodnju dušične kiseline u odnosu na konvencionalne selektivne heterogene katalizatore te priprema za ugradnju sekundarnih selektivnih katalizatora. Emisija N2O primjenom primarnih tehnologija na oba postrojenja smanjena je s 12 kg N2O na 7 kg N2O po toni čiste dušične kiseline. Primarnim smanjenjem emisije N2O omogućeno je daljnje smanjenje sekundarnom tehnologijom na vrijednost od 0,7 kg N2O po toni čiste dušične kiseline, odnosno ispod 200 mg m–3 (pri n. u.). Primijenjenim tehnologijama smanjenja emisije N2O iz postrojenja za proizvodnju dušične kiseline Petrokemije zadovoljit će se buduće granične vrijednosti emisija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dušična kiselina, dušikov(I) oksid, emisija