Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.015
Objavljen: Kem. Ind. 62 (1-2) (2013) 7–12
Referentni broj rada: KUI-15/2012
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Antioksidacijska aktivnost odabranih hercegovačkih vina

M. Marković i S. Talić

Sažetak

Brojna vina, napose crna, sadrže različite spojeve koji imaju izrazita antioksidacijska svojstva. Predmet istraživanja ovoga rada bili su fenolni spojevi koji imaju antioksidacijska svojstva, prisutni u devet komercijalno dostupnih hercegovačkih crnih vina. Određena je koncentracija ukupnih fenola, flavonoida i neflavonoida, te antioksidacijski učinak odabranih crnih vina. Koncentracija ukupnih fenola određena je spektrofotometrijski Folin-Ciocâlteuovom metodom uz galnu kiselinu kao standard, dok je koncentracija flavonoida i neflavonoida određena metodom uz upotrebu formaldehida. Antioksidacijski učinak određen je dvjema metodama: Briggs-Rauscherovim oscilirajućim reakcijama i metodom redukcije radikala DPPH. Koncentracija ukupnih fenola u devet istraživanih vina, izražena u ekvivalentima galne kiseline (GĆ), kreće se u rasponu od 346,836 mg L–1 do 2169,7 mg L–1, što je u skladu s ranijim istraživanjima crnih vina s drugih prostora. U svim istraživanim vinima zabilježena je znatno veća koncentracija flavonoida u odnosu na neflavonoide, prosječno 85 : 15. Rezultati ukazuju na velike razlike u antioksidacijskoj aktivnosti analiziranih vina. Prema obje primijenjene metode dobiveni su slični podaci. Pozitivna i jaka korelacija između koncentracije ukupnih fenola i antioksidacijske aktivnosti vina (prema metodi DPPH je r = 0,93, a prema metodi BR-oscilirajućih reakcija r = 0,90) potvrđuje činjenicu da vina s većom koncentracijom ukupnih fenola imaju i jači antioksidacijski učinak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

antioksidansi, fenolni spojevi, vino