Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.074
Objavljen: Kem. Ind. 70 (9-10) (2021) 551–562
Referentni broj rada: KUI-74/2020
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Niskotemperaturna eutektička otapala – racionalnim dizajnom do zelenog otapala budućnosti

M. Radović, M. Panić, K. Radošević, M. Cvjetko Bubalo i I. Radojčić Redovniković

Sažetak

Niskotemperaturna eutektička otapala intenzivno se proučavaju kao ekološki prihvatljiva zamjena za štetna, u industriji tradicionalno sveprisutna organska otapala. Struktura te fizikalno-kemijska svojstva tih otapala mogu se dizajnirati za specifične namjene tako da zadovoljavaju tehnološke i ekonomske zahtjeve industrije, stoga su se pokazala vrlo učinkovitima u različitim područjima poput elektrokemije, organske sinteze i (bio)katalize, biotehnologije i prehrambene tehnologije, farmaceutskog inženjerstva te biomedicine. Ovaj rad donosi pregled znanstvene literature vezane uz karakteristična svojstva, pripravu i primjenu, ali i izazove primjene niskotemperaturnih eutektičkih otapala u industrijskom mjerilu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

zelena kemija, zelena otapala, niskotemperaturna eutektička otapala, racionalni dizajn, dizajnirana otapala