Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.069
Objavljen: Kem. Ind. 70 (9-10) (2021) 481–488
Referentni broj rada: KUI-69/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Praktični alat umjetne neuronske mreže za predviđanje kompetitivne adsorpcije bojila na polimernoj nanoarhitekturi gemini

A. El Bey, M. Laidi, A. Yettou, S. Hanini, A. Ibrir, M. Hentabli i H. Ouldkhaoua

Sažetak

Cilj ove studije bio je modelirati učinkovitost uklanjanja ternarnog adsorpcijskog sustava pomoću višeslojne unaprijedne neuronske mreže s povratnim rasprostiranjem pogreške (FFBP-ANN). Model ANN-a učen je algoritmom Levenberg–Marquardt, a najbolji model bio je s arhitekturom {9-11-4-3} neurona za ulazni, prvi i drugi skriveni sloj te izlazni sloj, na temelju dvaju metričkih pokazatelja: srednje kvadratne pogreške (MSE) = (0,2717 – 0,5445) i koeficijenta određivanja (R2) = (0,9997 – 0,9999). Rezultati su potvrdili robusnost i učinkovitost razvijenog ANN modela za modeliranje procesa adsorpcije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kompetitivna adsorpcija, umjetne neuronske mreže, modeliranje, bojila