Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.062
Objavljen: Kem. Ind. 70 (7-8) (2021) 369–374
Referentni broj rada: KUI-62/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Preventivna aktivnost đumbira (Zingiber officinale) u suzbijanju mijelotoksičnosti i hepatotoksičnosti izazvane cikloheksatrienom i identifikacija najaktivnijih spojeva metodom GC-MS

K. Otmanine, S. Hanini, O. Benkortbi, R. Bekri, K. Amroun, M. Djellal, S. Kohli i K. Benachour

Sažetak

Cilj ove studije bio je otkriti preventivnu sposobnost Zingiber officinale u suzbijanju mijelotoksičnosti, leukemije i hepatotoksičnosti. Ovaj je rad većim dijelom temeljen na potkožnom ubrizgavanju cikloheksatriena u kuniće da bi se sintetskom strategijom izazvala bolest. Usporedno s time, druga skupina kunića bila je izložena injekciji cikloheksatriena u sličnim uvjetima s hranjenjem Zingiber officinale, gdje je otkriveno da je suprotstavljena mijelotoksičnost izazvana cikloheksatrienom. Histološkim pregledom dodatno je otkriven hepatoprotektivni intenzitet Zingiber officinale. Najviše farmakološki aktivnih molekula Zingiber officinale prepoznato je metodom plinske kromatografije–masene spektrometrije (GC-MS).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Zingiber officinale, hepatoprotektivno djelovanje, cikloheksatrien, mijelotoksičnost, GC-MS