Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.055
Objavljen: Kem. Ind. 70 (1-2) (2021) 57–64
Referentni broj rada: KUI-55/2020
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako steći predodžbu o veličini atoma i iona

M. Sikirica

Sažetak

U kemiji i nastavi kemije rabe se veličine pikometar i Avogadrov broj. Nastavnici lakoćom izgovore ili napišu, a učenici napamet nauče i reproduciraju te veličine, bez predodžbe o tomu koliko je 10–12 ili 1023. U ovom je radu pokazano kako vlastitom aktivnošću, u ovom slučaju rješavanjem jednostavnih problemskih zadataka iz područja strukturne kemije, učenici mogu samostalno doći do spoznaja o veličini atoma i usporediti ih s veličinama poznatih makro objekata. Time bi se spriječilo učenje napamet o veličinama čestica fundamentalno važnih u području nastave prirodnih znanosti. U ovo digitalno doba uz “nastavu na daljinu” i digitalizirane udžbenike suvremena škola ne treba tiskane udžbenike i “razrede”, već laboratorije i radionice te sportske dvorane i sportske terene gdje će učenici znanja, vještine i sposobnosti stjecati vlastitom aktivnošću.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, HCP i FCC kristalne strukture, atomski i ionski radijusi, intersticijske šupljine, riješeni ispitni zadaci