Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.035
Objavljen: Kem. Ind. 70 (1-2) (2021) 39–47
Referentni broj rada: KUI-35/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Frakcijski račun temeljen na "algoritmu sivog vuka" u studijama o solarnom sušenju

A. Mahdad, M. Laidi, S. Hanini, M. Hentabli i A. Amrane

Sažetak

U ovom novom članku provedena je usporedna studija između analitičkog i frakcijskog rješenja Fickove difuzije prvog i drugog reda kako bi se modelirao solarni postupak sušenja različitih proizvoda i sušila pod različitim radnim parametrima. Laplaceova transformacija i Laplaceova inverzna transformacija primijenjene su za dobivanje rješenja u funkciji s dva parametra: indeksom reda n i razlomljenim vremenskim indeksom α gore navedenih Fickovih zakona, a njihovi parametri nelinearno su optimirani pomoću “algoritma sivog vuka” (engl. Gray Wolf Optimizer, GWO). Rezultati su pokazali da fenomen anomalne difuzije tijekom postupka sušenja najbolje opisuje model frakcijskog reda. Vrijednosti dobivene primjenom modela MR12 bolje su se slagale s eksperimentalnim podatcima od vrijednosti dobivenih primjenom ostalih odabranih modela s vrlo prihvatljivim statističkim parametrima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

frakcijski račun, solarno sušenje, modeliranje, algoritam sivog vuka, omjer vlage