Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.032
Objavljen: Kem. Ind. 70 (1-2) (2021) 29–38
Referentni broj rada: KUI-32/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Simulacijsko modeliranje rendgenske difrakcije uzoraka piritnog pepela bioprocesiranog u medijima koji sadrže Acetobacter aceti

Y. Ermurat

Sažetak

Fenomenalne funkcije profiliranja primijenjene su za simulaciju rendgenske difrakcije (XRD) uzorka piritnog pepela bioprocesiranog u medijima koji sadrže Acetobacter aceti. Vrijednosti širine linije na polovici visine (FWHM) procijenjene su za svaki uzorak piritnog pepela. Braggova jednadžba primijenjena je za određivanje razmaka atomskog sloja, dok su za veličinu kristalita i širenje deformacija primijenjene Scherrerove i Williamson-Hallove jednadžbe. Pogreške u proširivanju linija povezane su s jednadžbama generaliziranih funkcija profiliranja FWHM, a mikronaprezanje (ε) je procijenjeno odnosom između integralne širine (βi) i cosθ. Nadalje, XRD uzorak diskretnog vrha prikazan je 3D simulacijom primjenom Gaussove, Lorentzianove, Pearsonove VII, pseudo-Voigtove i Voigtove funkcije. Gaussova funkcija s okruglim vrhom pokazala se najprikladnijom simulacijom profila nudeći maksimalnu visinu vrha, Imax i krajeve usporedive s eksperimentalnim vrhom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rendgenska difrakcija uzorka, veličina kristalita i širenje deformacija, ispitivanje FWHM-a, modeliranje profila, simulacija uzorka, piritni pepeo, Acetobacter aceti