Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.014
Objavljen: Kem. Ind. 70 (1-2) (2021) 13–22
Referentni broj rada: KUI-14/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj dugolančanog i razgranatog alkohola na mazivost estera na bazi dodekandiojske kiseline

W. A. Ahmed, J. Salimon, N. Salih, M. A. Yarmo, M. H. Al-Mashhadani i E. Yousif

Sažetak

Sintetizirano je trinaest uzoraka estera na bazi dodekandiojske kiseline različitih kemijskih struktura. Među njima su bili di-2-oktil dodekandioat, didecil dodekandioat, di-2-etilheksanol dodekandioat, di-2-etilbutil dodekandioat, dioktil dodekandioat, diheksil dodekandioat i dioleil dodekandioat. Diesteri su sintetizirani esterifikacijom dodekandiojske kiseline s odabranim dugolančanim i razgranatim alkoholima s kiselinskim katalizatorom H2SO4. Ti su esteri ispitani u smislu njihove prikladnosti za primjenu kao maziva. Rezultati su pokazali da su na svojstva mazivosti, temeljena na njihovoj točki tečenja, točki zapaljenja i oksidacijskoj stabilnosti estera, znatno utjecali upotrijebljeni linearni i razgranati alkoholi. Uočeno je izvrsno svojstvo točke tečenja di-2-etilbutil dodekandioata i di-2-etilheksanol dodekandioata pri −55 °C i −50 °C u usporedbi s njihovim istim ravnopravnim esterima ugljikova broja diheksil dodekandioata pri 10 °C i dioktil dodekandioata pri 20 °C, zbog prisutnosti razgranate skupine u strukturi njihove blizine molekule. Međutim, prisutnost razgranate strukture neznatno je utjecala na točke zapaljenja estera. Odabrani esteri mogli bi se rabiti za biomaziva ili motorno ulje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ester na bazi dodekandiojske kiseline, točka tečenja, točka zapaljenja, indeks viskoznosti