Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.009
Objavljen: Kem. Ind. 69 (11-12) (2020) 631–638
Referentni broj rada: KUI-09/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj ultrazvučne kavitacije na razgradnju organskih tvari iz otpadnih voda farmaceutske industrije

U. Vashkurak, L. Shevchuk, I. Aftanaziv i A. Romaniv

Sažetak

Ispitan je utjecaj ultrazvučne kavitacije u atmosferi različitih plinova (kisika, zraka i dušika) na razgradnju onečišćujućih tvari butanola i etanola farmaceutskih otpadnih voda tvornice “Galichpharm”. Usporedno je ispitan i utjecaj kisika, dušika i zraka bez ultrazvučne kavitacije na uklanjanje onečišćujućih tvari etanola i butanola u otpadnim vodama. Izračunati su stupanj oksidacije organskih tvari, efektivne konstante brzine i koeficijenti aproksimacije. Otkriveno je da je dovod zraka najmanje učinkovit za onečišćujuće tvari etanola i butanola. Oksidacija etanola zrakom doprinosi smanjenju sadržaja organskih tvari za 14,6 %, dok oksidacija butanola nije promatrana. Ultrazvučna kavitacija pojačala je učinak zraka i u zajedničkom djelovanju sa zrakom sadržaj nečistoća etanola smanjen je za 32,58 %, a butanola za 4,05 %. Uvođenje mjehurića dušika kod razgradnje nečistoća etanola i butanola dalo je osrednje rezultate te je utjecalo na smanjenje od 17,04 % i 0,67 %. Najviši rezultati postignuti su kisikom. Nečistoće etanola smanjile su se za 22,47 %, a nečistoće butanola za 1,75 %. Uobičajenim djelovanjem kisika i ultrazvuka dobiveni su znatno viši rezultati – za nečistoće etanola 44,32 %, a za nečistoće butanola 7,43 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadne vode, ultrazvučna kavitacija, farmaceutska industrija, butanol, etanol, kemijska potrošnja kisika