Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.024
Objavljen: Kem. Ind. 64 (9-10) (2015) 525−528
Referentni broj rada: KUI-24/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako natrij reagira s vodom?

A. Miličević

Sažetak

Inspiracija za pisanje ovoga rada bilo je predavanje profesora Pavela Jungwirtha na 24. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera, pod naslovom Razjašnjenje složene prirode hidratiziranog elektrona. Pokazano je kako je upotrebom super-brze kamere te uz pomoć računalne kemije objašnjen mehanizam reakcije alkalijskih metala s vodom. Otkriveno je naime kako je kritični korak u toj reakciji coulombska eksplozija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, alkalijski metali, hidratacija elektrona, coulombska eksplozija