Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.021b
Objavljen: Kem. Ind. 69 (1-2) (2020) 25–34
Referentni broj rada: KUI-21/2019b
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Suvremena sredstva za dekontaminaciju bojnih otrova: II. dio – metalni oksidi

D. Tušek, I. Cetina i V. Pehar

Sažetak

Metalni oksidi su netoksični spojevi koji se upotrebljavaju kao praškasti dekontaminanti, jednostavni su za primjenu i skladištenje te imaju vrlo visok površinski kapacitet. Metalni oksidi, posebno u nanoformi pokazuju odlična fizisorpcijska i kemisorpcijska svojstva za sorpciju toksičnih spojeva uključujući bojne otrove i njihove imitante. Iako se istražuju sorpcijska i dekontaminacijska svojstva mnogih metalnih oksida, najveću komercijalnu iskoristivost pokazali su magnezijev, aluminijev i titanijev oksid. Neki metalni oksidi u nanoformi pokazuju svojstvo destruktivne adsorpcije, što je vrlo interesantno u istraživanju pogodnosti metalnih oksida u svrhu dekontaminacije bojnih otrova i opasnih zagađivala uključujući kemijske, biološke i radiološke tvari. Uz metalne okside istražuju se i metalni kationi kao dopanti drugim metalnim oksidima i zeolitima u svrhu poboljšanja sorpcijskih svojstava dopaniranih spojeva.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bojni otrovi, dekontaminacija, metalni oksidi, metalni dopant