Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.018
Objavljen: Kem. Ind. 69 (1-2) (2020) 17–23
Referentni broj rada: KUI-18/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj onečišćenja zraka na razvoj astme

D. Kučić Grgić, K. Karadakić, S. Majdandžić, L. Štajduhar i V. Ocelić Bulatović

Sažetak

Onečišćenje zraka globalni je problem te se smatra jednim od najčešćih nealergijskih uzročnika astme. Utjecaj onečišćenja zraka na pojavu astme, posebno kod djece, tema je mnogih znanstvenih istraživanja naročito na istoku svijeta s obzirom na problem onečišćenja s kojim se suočava. Ovisno o prostoru djelovanja onečišćenog zraka kojemu je čovjek izložen postoje različite onečišćujuće tvari. Tako onečišćenje zraka u vanjskom prostoru karakterizira izrazita prisutnost ozona, O3, lebdećih čestica, PM2,5 i PM10 te sumporova dioksida, SO2, dok zatvoreni prostori obiluju prisutnošću formaldehida, CH2O, dušikova dioksida, NO2 i hlapljivih organskih spojeva, VOC. Uz kontrolirano liječenje, velika pažnja se usmjerava i na klimatsko liječenje astme.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

astma, lebdeće čestice, klimatsko liječenje astme, onečišćenje zraka