Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.008
Objavljen: Kem. Ind. 68 (7-8) (2019) 317–322
Referentni broj rada: KUI-08/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Elementi i elementarne tvari

N. Raos

Sažetak

Rad se bavi razvojem pojma elementa od antičkih vremena (Empedoklo, Aristotel) preko razdoblja alkemije i rane kemije (Paracelsus, Petar Bono, Boyle) te početaka moderne kemije (Lavoisier, Mendeljejev) do suvremenih shvaćanja utemeljenih na atomskoj teoriji. Pokazuje se da pojam elementa ima dva značenja, elementarne (jednostavne) tvari i elementa u užem smislu; dok se prvi pojam razvijao prateći napredak metoda kemijske analize, za razumijevanje drugog pojma, pojma elementa, bilo je nužno steći dublji uvid u narav kemijskih promjena.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, povijest kemije, filozofija kemije, periodni sustav elemenata