Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.001
Objavljen: Kem. Ind. 68 (7-8) (2019) 281–287
Referentni broj rada: KUI-01/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sadržaj željeza u voću, povrću, ljekovitom bilju i začinima s tržišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

M. Bukva, D. Kapo, N. Huseinbašić, S. Gojak-Salimović i J. Huremović

Sažetak

Anemija zbog nedostatka željeza, jedan je od glavnih zdravstvenih problema, a utječe na kognitivne sposobnosti, fizički kapacitet, imunološki status i reproduktivnu sposobnost. Utvrđen je sadržaj željeza u ukupno 35 uzoraka hrane (voće, povrće, ljekovito bilje i začini) s tržišta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Sadržaj željeza u voću i povrću određen je FAAS spektrometrijom, a u uzorcima ljekovitog bilja i začina UV/Vis spektrofotometrijom. Utvrđen je sljedeći sadržaj: voće (2,91 – 39,27 mg kg–1), povrće (6,33 – 107 mg kg–1), ljekovito bilje (135 – 962 mg kg–1) i začini (59,00 – 918 mg kg–1). Također su izračunati dnevni unosi za različite uzorke biljnog materijala. Prema koncentracijama željeza uzorci su raspoređeni u sljedećim serijama: ljekovito bilje > začini > povrće > voće. Rezultati ovog istraživanja uspoređeni su s prethodno objavljenim podatcima. Dobivene vrijednosti nalaze se u području literaturnih podataka. Sadržaj željeza i čimbenici koji povećavaju njegovu bioraspoloživost mogu pomoći u odabiru odgovarajuće hrane za svakodnevnu prehranu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

željezo, voće, povrće, ljekovito bilje, začini, FAAS, UV/Vis