Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.048
Objavljen: Kem. Ind. 68 (7-8) (2019) 269–280
Referentni broj rada: KUI-48/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Matematički model za ispitivanje utjecaja temperature reakcije i količine vodika na iskorištenje katalizatora tijekom polimerizacije propilena

G. H. Varshouee, A. Heydarinasab, A. Vaziri i S. M. G. Zarand

Sažetak

U ovom radu ispitan je učinak temperature reakcije i količine vodika, kao najučinkovitijih procesnih varijabli na iskorištenje Ziegler-Nattinog katalizatora tijekom polimerizacije propilena pomoću validiranog matematičkog modela. Pristup koji je primijenjen u ovom modeliranju bila je tehnika ravnoteže polimernih momenata (pristup populacijske ravnoteže) izvedena iz očekivane statističke vrijednosti. Model je kodiran u programima MATLAB® i Simulink®, a zatim potvrđen eksperimentalnim podatcima iz laboratorijskog reaktora. Glavni cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u učinkovitost Ziegler-Nattinog katalizatora u odnosu na promjenu varijabli. Model bi mogao biti primjenjiv proizvođačima katalizatora kod procjene i poboljšanja njihovih katalizatora, a također bi mogao biti koristan procesnim kemijskim inženjerima za lakše upravljanje postrojenjem, zamjenu novog katalizatora, optimiziranje procesnih uvjeta i iskorištenje maksimalnog katalitičkog potencijala. Sukladno tome, model bi se mogao primijeniti u temeljnim i primijenjenim istraživanjima u ovom području.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

iskorištenje katalizatora, Ziegler-Nattini katalizatori, temperatura reakcije, vodik, modeliranje, populacijska ravnoteža