Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.047b
Objavljen: Kem. Ind. 68 (1-2) (2019) 31–39
Referentni broj rada: KUI-47/2017b
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Preferentna imena konstitucijskih jedinica koja se upotrebljavaju u imenima polimera na osnovi strukture (II. dio)

V. Jarm

Sažetak

Načinjen je popis konstitucijskih jedinica, KJ, tablica 1, koje se u skladu s pravilima IUPAC-ovog imenovanja upotrebljavaju za tvorbu imena polimera. Popis sadržava KJ-e komercijalnih i dobro poznatih polimera kao i KJ-e pomoću kojih su imenovani polimeri u IUPAC-ovim dokumentima. Za svaku je konstitucijsku jedinicu dano preferentno ime. Popis sadržava i druga prihvatljiva imena te imena koja se zbog zastarjelosti ili netočnosti ne bi trebala upotrebljavati iako su u prošlosti ili u drugim okolnostima upotrebljavana kao točna. U tablici 2 navedena su imena najčešćih polimera i to na osnovi strukture, na osnovi podrijetla i zadržana uvriježena imena polimera kao i imena koja su zbog zastarjelosti i netočnosti neprihvatljiva. Obje tablice zamjenjuju slične tablice i imena, sadržane u prethodnim dokumentima. Pravila navedena u tim dokumentima i dalje vrijede, a imena konstitucijskih jedinica treba prilagoditi pravilima ovog dokumenta. Preferentna imena konstitucijskih jedinica navedena u tablici 1 treba upotrebljavati u imenovanju na osnovi strukture pravilnih i nepravilnih polimera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

imena konstitucijskih jedinica, imena najčešćih polimera, imenovanje polimera, IUPAC-ovo imenovanje, preferentno ime konstitucijske jedinice za imenovanje polimera (PIP)