Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.038
Objavljen: Kem. Ind. 68 (3-4) (2019) 119–127
Referentni broj rada: KUI-38/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Određivanje optimalne temperature reakcije i udjela vodika za polimerizaciju propilena matematičkim modelom

G. H. Varshouee, A. Heydarinasab, A. Vaziri i S. M. G. Zarand

Sažetak

S obzirom na kinetičku složenost Ziegler-Natta katalizatora u polipropilenskoj polimerizaciji, za sada ne postoji odgovarajući model za određivanje optimalnih uvjeta procesa za predviđanje prosječne molekularne mase i disperzije kao najvažnijih indeksa svojstava konačnog proizvoda. Slijedom toga, razvijen je validirani model koji opisuje odnos između kinetičkog modela i postojećeg jaza pristupom ravnoteže momenata. Zaključeno je da su povišena temperatura reakcije i količina vodika korisni i do određene granice poboljšavaju indekse gotovog proizvoda, ali nakon toga na indekse imaju štetni učinak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

matematičko modeliranje, polimerizacija propilena, optimizacija, populacijska ravnoteža, prosječna molekularna težina, disperznost