Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.036
Objavljen: Kem. Ind. 68 (3-4) (2019) 105–109
Referentni broj rada: KUI-36/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sadržaj teških metala i metaloida u vodi za piće u Unsko-sanskoj županiji Federacije Bosne i Hercegovine

E. Pehlić, N. Ljubijankić, H. Jukić, A. Šapčanin i H. Nanić

Sažetak

Unsko-sanska županija bogata je prirodnom izvorskom vodom, kojom se opskrbljuje stanovništvo. Po prvi put je ispitana procjena kakvoće toksičnih i esencijalnih teških metala i metaloida u vodi za piće iz više izvorišta u osam općina i to: Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bužimu, Velikoj Kladuši, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu i Ključu. U svibnju 2016. godine iz svake općine analizirano je po tri uzorka vode (ukupno 24). Mjerene su koncentracije arsena, olova, kadmija, kroma, nikla, kobalta, molibdena, fosfora, cinka i bakra. U pet uzoraka vode uočene su povećane koncentracije za Ni (do 20 µg dm–3) i Cr (do 50 µg dm–3) i smatraju se prirodnim podrijetlom. Međutim, u većem broju uzoraka (osam) koncentracije As su odstupale od dozvoljenih (do 10 µg dm–3), s maksimumom od 14,05 µg dm–3 i vjerojatno su od samog sastava zemljišta, ali i antropogenih izvora zbog postojanja odlagališta otpada u široj regiji izvorišta. Vrijednosti koncentracija ostalih elemenata Cd, Pb, Co, Cu, P, Mo i Zn bile su u granicama maksimalno dozvoljenih propisanih Pravilnicima u BiH, Direktivom o vodi za ljudsku potrošnju 98/83/EC, kao i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Sadržaj teških metala i metaloida u vodi za piće na području Unsko-sanske županije, osim za As ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, voda za piće, Unsko-sanska županija