Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.031
Objavljen: Kem. Ind. 68 (1-2) (2019) 23–30
Referentni broj rada: KUI-31/2018
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Povećanje učinkovitosti bioremedijacije na razini gena

M. Česnik, Z. Findrik Blažević i M. Vuković Domanovac

Sažetak

Bioremedijacija se koristi potencijalom mikroorganizama pri uklanjanju onečišćenja iz okoliša. Metabolički putovi kojima se onečišćujuća tvar razgrađuje u manje toksične tvari vrlo su kompleksni. Naprednim tehnikama molekularne biologije mehanizmi bioremedijacije izučavaju se na razini gena. Gen zaslužan za proizvodnju proteina koji razgrađuje onečišćujuću tvar može se izolirati i unijeti u drugi organizam, čime nastaje organizam s poboljšanim bioremedijacijskim svojstvima. Brojna se svjetska istraživanja temelje na genetičkom inženjerstvu na mikroorganizmima, no najveću prepreku upotrebe takvih organizama u bioremedijaciji čine zakonski okviri te nedovoljno poznavanje posljedica njihova oslobađanja u okoliš.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bioremedijacija, uklanjanje onečišćenja, mikroorganizmi, proteini , genetičko inženjerstvo