Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.027
Objavljen: Kem. Ind. 68 (1-2) (2019) 7–21
Referentni broj rada: KUI-27/2018
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Potencijal sastojaka esencijalnog ulja iz lišća biljke Adenia cissampeloides za primjenu u medicini i kao pesticida

M. Ogunlesi, W. Okiei, E. Ofor i A. Eniola

Sažetak

Adenia cissampeloides (Panch. ex. Hook.) Harms je biljka koja se u alternativnoj medicini primarno upotrebljava za ublažavanje hipertenzije i nekoliko drugih bolesti. Provedena je izolacija i GC-MS analiza pet esencijalnih ulja frakcijski izdvojenih za vrijeme hidrodestilacije osušenog lišća koja je trajala preko četiri sata. Ulja su sadržavala fitol, α-linolensku kiselinu, n-heksadekanoičnu kiselinu, heksahidrofarnezil aceton, (13S)-8,13-epoksi-labd-14-en, kaur-16-en, gvajol, α-gurjunen i α-elemen. Provedena je rasprava i o nekoliko različitih bioaktivnosti sastojaka kao i o njihovoj potencijalnoj primjeni u medicini, farmaciji i industriji pesticida. Sastojci izolirani iz A. cissampeloides postoje i u esencijalnim uljima nekih drugih biljaka. Bioaktivnosti takvih biljaka upućuju na to da postoje i druge moguće primjene A. cissampeloides.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Adenia cissampeloides, GC-MS, ljekovito bilje, esencijalna ulja, bioaktivnost