Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.025
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P135–P142
Referentni broj rada: KUI-25/2018
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Određivanje toksičnosti ksenobiotika u vodi

T. Borojević, D. Ašperger i D. Dolar

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti toksičnost aktivnih supstancija navedenih na popisu praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s europskom Direktivom 2008/105/EZ. To su makrolidni antibiotici, herbicidi, insekticidi, antioksidansi, nesteroidni antireumatici, estrogenski hormoni i sredstva za zaštitu od sunca. Primijenjena je brza i jednostavna bioanalitička metoda određivanja akutne ekotoksičnosti ksenobiotika u vodi bakterijom Vibrio fischeri. Navedena bakterija osjetljiva je na organska onečišćenja, odnosno dolazi do inhibicije rasta bakterije, što se očituje smanjenjem njezine prirodno urođene luminiscencije. U tim eksperimentima mjerila se inhibicija luminiscencije bakterije dodatkom različitih koncentracija otopina ksenobiotika. Mjerenja su pokazala kako svi ksenobiotici, osim 2-etil-heksil-6-metoksicinamata uzrokuju inhibiciju bakterijske kulture, a najtoksičniji je insekticid metiokarb.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ksenobiotici, toksičnost, voda, Vibrio fischeri