Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.024
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P95–P106
Referentni broj rada: KUI-24/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Cijevni milireaktori izrađeni aditivnom proizvodnjom

M. Lukić, T. Rahelić i D. Vrsaljko

Sažetak

Aditivnom proizvodnjom moguće je izraditi proizvode složene geometrije koje konvencionalnim tehnikama poput tokarenja i glodanja nije moguće izraditi. Primjenom proizvodnje rastaljenim filamentom – FFF (engl. Fused Filament Fabrication) i stereolitografije – SLA (engl. Stereolithography) moguće je izraditi složene unutarnje strukture, tankostijene dijelove (milikanale) kao i dijelove unutar dijelova (pregrade). Cilj ovoga rada bio je ispitati mogućnosti 3D ispisa na uređajima Zortrax M200 (FFF) i Formlabs Form 2 (SLA) u svrhu izrade funkcionalnih milireaktora s unutarnjim pregradama. Kako bi se istražio utjecaj dimenzija milikanala na reakciju, ali i demonstrirala funkcionalnost cijelog sustava, u milireaktorima s pregradama je provedena sinteza FAME-a (engl. Fatty Acid Methyl Esters) transesterifikacijom suncokretovog ulja pomoću metanola uz dodatak baznog katalizatora KOH.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

milireaktor s unutarnjim pregradama, aditivna proizvodnja, 3D ispis, proizvodnja rastaljenim filamentom, stereolitografija, sinteza FAME