Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.022
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P85–P93
Referentni broj rada: KUI-22/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Vakuumsko uparavanje kapljevite frakcije digestata

T. Simonič i M. Simonič

Sažetak

Cilj ovog rada bio je rasterećenje postrojenja za proizvodnju bioplina smanjenjem hidrauličkog tlaka tijekom zime primjenom dvostupanjskog vakuumskog uparavanja. U prvom stupnju cilj je što više povećati koncentraciju amonijevih iona u vodenoj otopini (NH4+) i neutralizirati ih sumpornom kiselinom (H2SO4). Amonijev sulfat ((NH4)2SO4), skraćeno AS, koji nastaje kao proizvod neutralizacije, anorganska je sol koja se može upotrijebiti kao gnojivo. S obzirom na to da je koncentracija amonijevih iona u AS-u mala, a volumen otopine velik, troškovi transporta su znatni. Radi toga je potrebno uvesti drugi stupanj uparavanja kako bi se smanjio volumen vode, a udjel AS-a povećao do prihvatljive vrijednosti 35 mas. %. Parametri procesa uparavanja (temperatura, tlak i pH) podešavani su kako bi se pronašli najbolji uvjeti i utvrdilo može li se AS uspješno upotrijebiti kao gnojivo. Na temelju eksperimentalnih rezultata izvedene su bilance tvari procesa. Tijekom karakterizacije uzoraka digestata prikupljenih tijekom vremena provođenja eksperimenta utvrđeno je da se njegova fizikalna i kemijske svojstva kolebaju, a posebno udjel amonijaka. Time je potvrđen velik utjecaj svojstava digestata na uvjete anaerobne digestije. Tijekom prvog stupnja uparavanja pri 40 °C, pH vrijednost digestata iznosila je 7 i nije se mijenjala, što znači da je sav amonijak prisutan u hlapljivom obliku i tijekom procesa prelazi u kondenzat. Utvrđena je ovisnost brzine isparavanja o koncentraciji otopljene tvari, odnosno amonijaka. Brzina isparavanja je viša pri nižim koncentracijama. Poslije neutralizacije u prvom stupnju udjel AS-a bio je 0,61 %. Tijekom drugog stupnja, ciljani udjel AS-a postignut je pri 40 °C i pH = 5, a iznosio je 35,62 %. Udjel AS-a u kondenzatu drugog stupnja bio je 0,12 %. Na temelju eksperimenta utvrđeno je da je udjel kondenzata temeljen na ulaznoj količini digestata 76 %, a koncentrata 26 %. Nakon drugog stupnja udjel koncentrata (otopina AS) temeljen na količini koncentrata prvog stupnja koji u njega ulazi iznosi 8 %, a udjel kondenzata (čista voda) 92 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

digestat, vakuumsko uparavanje, sintetičko gnojivo