Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.021
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P73–P83
Referentni broj rada: KUI-21/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mehanokemijska sinteza kalcijeva oksalata

S. Šafranko, D. Goman, F. Bolić, M. Sekulić, A. Stanković, N. Matijaković, I. Erceg i B. Marković

Sažetak

Ova studija prikazuje mehanokemijsku sintezu kalcijeva oksalata u planetarnom kugličnom mlinu, bez prisutnosti i uz prisutnost otapala. Dosadašnja istraživanja uglavnom su bila usmjerena na otopinsku sintezu kalcijeva oksalata. U ovom radu opisujemo drugačiji pristup, koji će donijeti nova saznanja o sintezi kristala kalcijeva oksalata, koje su uzrokovane utjecajem mehaničke energije. Cilj istraživanja je sinteza, identifikacija i karakterizacija pojedine oksalatne hidratne faze sintetizirane iz kalcijevih soli (klorida, nitrata i sulfata). Ispitivan je utjecaj brzine mljevenja i praćena je reakcija u ovisnosti o vremenu sinteze. Strukturalna i termička svojstva uzoraka ispitana su spektroskopijom FTIR i termogravimetrijskom analizom (TGA). Morfološke karakteristike kalcijeva oksalata te raspodjela veličine čestica određene su optičkom mikroskopijom i dinamičkim raspršenjem svjetlosti (DLS).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mehanokemija, kalcijev oksalat monohidrat, bubrežni kamenci