Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.016
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P107–P114
Referentni broj rada: KUI-16/2018
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Ponovljivost odabranih metoda za određivanje fenola u urinu tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti

E. Horozić, A. Begić, Z. Ademović i S. Brekalo Lazarević

Sažetak

Određivanje fenola u urinu smatra se prikladnim biomarkerom izloženosti benzenu, koji je klasificiran u grupu A kancerogena od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) i Agencije za zaštitu okoliša (EPA). U ovom radu testirana je ponovljivost nekoliko metoda za analizu fenola u urinu primjenom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti. Publicirane metode uglavnom uključuju dodatnu opremu koja nije standardna (npr. fluorescentni detektor) ili dodatne postupke u pripremi uzoraka kao što su parna destilacija ili derivatizacija, što produljuje vrijeme potrebno za pripremu uzoraka ili se povećava mogućnost gubitka dijela sadržaja analita. Odabrana je metoda koja se pokazala reproducibilnom uz određene modifikacije. Izmjena metode uključivala je promjenu valne duljine, sastava i protoka mobilne faze, te je isključilo primjenu internog standarda u proceduri pripreme uzoraka urina za analizu. Kao mobilna faza upotrijebljena je smjesa destilirane vode/metanola/acetatne kiselina (65 : 34 : 1 v/v %), a upotrijebljena je kolona Selectra C18 (4.6 × 250 mm, 5 µm). Uvjeti kromatografiranja bili su protok 1 ml min–1, temperatura kolone 25 °C, valna duljina 218 i 270 nm i volumen injektiranja 20 µl. Pri valnoj duljini 270 nm metoda je pokazala linearnost u koncentracijskom opsegu 1 – 30 mg l–1 (y = 10290x + 15138; R2 = 0,9932), a iskorištenost metode kreće se u rasponu od 73,8 do 111,2 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fenol, ekstrakcija, urin, HPLC