Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.015
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P49–P56
Referentni broj rada: KUI-15/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprema i ispitivanje svojstava polimernih mješavina na osnovi PLA

F. Car, I. Ćevid, I. El-Sayed, Z. Hajdari Gretić i D. Vrsaljko

Sažetak

U ovom radu pripremljene su polimerne mješavine polilaktida (PLA), polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD) u različitim omjerima. Umješavanje polimera i njihovih mješavina izvršeno je pomoću ekstrudera i gnjetilice, nakon čega su im određena mehanička, toplinska i morfološka svojstva. Rezultati mehaničkih ispitivanja pokazali su da dodatak polietilena (PE-LD i PE-HD) čistom polilaktidu znatno mijenja njegova mehanička svojstva. Analiza provedena na pretražnom elektronskom miskroskopu (SEM) i razlikovnom pretražnom kalorimetru (DSC) pokazala je da ispitani polimeri nisu mješljivi. Ispitivane polimerne mješavine djelomično su biorazgradljive, a postignuto je i smanjenje cijene materijala u usporedbi s čistim polilaktidom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimerne mješavine, PLA, PE-HD, PE-LD, mehanička svojstva, toplinska svojstva, morfološka svojstva