Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.014
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P43–P48
Referentni broj rada: KUI-14/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Šaržna kristalizacije aktivne farmaceutske tvari: modeliranje kinetike i ravnoteže

M. Trampuž, D. Teslić i B. Likozar

Sažetak

U radu je prikazan razvoj matematičkog modela šaržne kristalizacije fezoterodin fumarata, aktivne farmaceutske tvari, u 2-butanonu. Model se temelji na populacijskoj bilanci te bilanci tvari i energije, a uzima u obzir nukleaciju, rast kristala i aglomeraciju. Ravnotežna topljivost određena je eksperimentalno pomoću spektroskopije ATR-FTIR. Kinetički parametri su određeni primjenom eksperimentalnih i simuliranih krivulja koncentracije i raspodjele veličine čestica za šest kristalizacijskih eksperimenata provedenih pod različitim uvjetima. Model je validiran i rezultati su u skladu s eksperimentalnim podatcima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

farmaceutski, kristalizacija, modeliranje, kinetika, ravnoteža, fezoterodin fumarat