Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.012
Objavljen: Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 319–324
Referentni broj rada: KUI-12/2018
Tip rada: Stručni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Koloidna teorija života u Bubanovićevoj “Kemiji živih bića” (1918.)

N. Raos

Sažetak

Znanstveno-popularna knjiga Frana Bubanovića (1883. – 1956.), prvoga profesora kemije na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, “Kemija živih bića” (1918.) odražava stanje biokemije na početku 20. stoljeća. U knjizi je vidljiva biokoloidna teorija prema kojoj se fiziološki procesi u stanici tumače promjenom koloidnog stanja (sôl/gel) protoplazme, no vide se i začetci molekularne teorije budući da Bubanović zna da su proteini polimeri aminokiselina, a upoznat je i s Fischerovom teorijom enzimskog raspoznavanja (“ključ i brava”).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

povijest biokemije, popularizacija znanosti, koloidi, proteini