Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.011
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P33–P42
Referentni broj rada: KUI-11/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Toplinska svojstva biorazgradljivih mješavina PLA/TPS

V. Ocelić Bulatović, E. Govorčin Bajsić, D. Kučić Grgić i A. Jozinović

Sažetak

U ovom radu ispitana su toplinska svojstva mješavina različitog udjela polilaktida (PLA) i termoplastičnog škroba (TPS). TPS je pripremljen s različitim udjelima glicerola (30 i 40 mas. %) kao plastifikatora. Radi uvida u hidrofilni/hidrofobni karakter mješavina PLA/TPS praćena je apsorpcija vode. Rezultati toplinskih svojstava pokazali su da TPS ubrzava proces hladne kristalizacije polilaktida uslijed nukleacijskog učinka TPS-a. TPS povećava sposobnost kristalizacije PLA i omogućava pravilnije slaganje lanaca polilaktida u kristalnoj strukturi. Utjecaj glicerola kao plastifikatora TPS-a nema značajnu ulogu u ispitivanju toplinskih svojstava, dok je ispitivanje apsorpcije vode pokazalo da se uz veći udio glicerola kao plastifikatora TPS-a dobivaju niže vrijednosti apsorpcije vode mješavina PLA/TPS.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polilaktid, termoplastični škrob, plastifikacija, glicerol, toplinska svojstva, apsorpcija vode