Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.010
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P21–P31
Referentni broj rada: KUI-10/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Toplinska i mehanička svojstva mješavina na bazi termoplastičnog škroba

V. Ocelić Bulatović, I. Borković, D. Kučić Grgić i A. Jozinović

Sažetak

U ovom radu pripremljene su mješavine na osnovi polietilena niske gustoće (PE-LD) i termoplastičnog škroba (TPS) s ciljem dobivanja biorazgradljivog polimernog materijala za primjenu kao ambalažnog materijala. Provedena je karakterizacija toplinskih, mehaničkih svojstava kao i propusnost vodene pare zbog izrazitog hidrofilnog karaktera škroba. Dodatak TPS-a u PE-LD/TPS mješavinama utječe na porast stupnja kristalnosti do udjela od 20 mas. % zbog nukleacijskog učinka TPS-a. Prekidno naprezanje i prekidno istezanje smanjuju se porastom udjela TPS-a u PE-LD/TPS mješavinama, dok modul elastičnosti raste. Temperatura početka razgradnje pomiče se na niže temperature, što ukazuje na smanjenje toplinske stabilnosti PE-LD-a dodatkom TPS-a. Glicerol kao plastifikator škroba utječe na povećanje toplinske stabilnosti škroba, no pokazuje negativan učinak na propusnost vodene pare.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biorazgradljivi materijali, polietilen niske gustoće, termoplastični škrob, toplinska svojstva, mehanička svojstva, propusnost vodene pare