Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.008
Objavljen: Kem. Ind. 67 (13) (2018) P1–P10
Referentni broj rada: KUI-08/2018
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Analiza isparavanja i kristalizacije kalijeva nitrata iz vodene otopine u dvostupnjevitom isparivačkom sustavu i vakuumskom kristalizatoru

E. Karić i N. Mustafić

Sažetak

U ovom radu prikazana je računalna analiza razdvajanja soli iz dvokomponentnog elektrolitskog sustava. Elektrolitski sustav KNO3-H2O primijenjen je kao “case study” za prikazivanje analize procesa isparavanja i kristalizacije. Sljedeći procesi uzeti su u obzir: dvostupnjeviti isparivački sustav i vakuumski kristalizator s adijabatskim hlađenjem. Razvijen je matematički model dvostupnjevitog isparivačkog sustava i vakuumskog kristalizatora. Matematički model sastoji se od algebarskih jednadžbi. Predloženi model razvijen je u programu Microsoft Excel s VBA (Visual Basic for Applications). Razvijeni model omogućava analizu postojećeg ili dizajniranje novog procesa isparavanja i kristalizacije. Razvijeni model može biti primijenjen na bilo koji dvokomponentni elektrolitski sustav, ali zahtijeva unošenje fizikalno-kemijskih svojstava odgovarajućeg elektrolitskog sustava.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrolitski sustav, isparivački sustav, vakuumska kristalizacija, matematički model