Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.046
Objavljen: Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 309–317
Referentni broj rada: KUI-46/2017
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Elektropećna prašina kao vrijedan proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika

A. Rađenović, T. Sofilić i A. Ivančić

Sažetak

Iako je elektropećna prašina zbog prisutnosti teških metala svrstana u opasni otpad, može se iskoristiti u razne svrhe, što je prihvatljiviji način njezina zbrinjavanja nego što je odlaganje na za to predviđena odlagališta, čime metali prisutni u prašini ostaju neiskorišteni. U radu je dan pregled nastanka elektropećne prašine, njezinih fizikalno-kemijskih svojstava i moguće uporabe. Imajući u vidu fizikalno-kemijska svojstva prašine i visok sadržaj željeza, veoma je pogodno rješenje njezino vraćanje u matični proces za dobivanje čelika. Dodatno, prašina se može rabiti u industriji neželjeznih metala za dobivanje teških metala kao što je cink te u nekim drugim industrijama (npr. za proizvodnju cementa, keramike, boja, itd.).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

metalurški otpad, elektropećna prašina, zbrinjavanje, oporaba