Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.041
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 655–659
Referentni broj rada: KUI-41/2017
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Ekstrakcija, odvajanje i pročišćavanje antocijanina borovnice etanolom

Z. Gao

Sažetak

Borovnica sadrži niz tvari koje su važne za ljudsko tijelo te mogu spriječiti kardiovaskularne bolesti, zaštititi mrežnicu i poboljšati stanje krvnih žila. Antocijanin, ekstrahiran iz borovnice, može aktivirati mrežnicu, ojačati vid, smanjiti serumski kolesterol, triglicerid i lipoprotein visoke gustoće te zaštititi tkivo stanica od radikalske oksidacije; dakle, borovnica je važna znanstvenicima diljem svijeta. Kako bi se istražili učinci čimbenika kao što je volumni omjer etilnog alkohola pri ekstrakciji antocijanina i tehnologija odvajanja, antocijanin je u ovoj studiji ekstrahiran i odvojen iz borovnice etanolom. Otopina za ekstrakciju je zatim pročišćena makroretikularnom smolom radi ispitivanja učinaka koncentracije etanola i doziranja eluenta na ekstrakciju antocijanina tijekom čišćenja. Rezultati istraživanja pokazali su da su volumni udjel etanola od 60 %, maseni omjer čvrste tvari i tekućine od 1 : 10 i ultrazvučna kupelj pri 60 °C najbolji uvjeti za ekstrakciju antocijanina. Najbolji uvjeti za pročišćavanje bili su 95 % etilnog alkohola koji je bio zakiseljen s 0,3 % klorovodične kiseline i 70 ml eluenta. Ovaj rad daje referenciju za primjenu etanola u ekstrakciji antocijanina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

borovnica, antocijanin, ekstrakcija, odvajanje, pročišćavanje