Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.035
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 611–615
Referentni broj rada: KUI-35/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena zelenih, ekološki prihvatljivih materijala u pakiranju hrane

J. X. Li

Sažetak

S razvojem društva povećali su se zahtjevi za kvalitetnijim duhovnim i materijalnim životom. Međutim, neki problemi u vezi sa zaštitom okoliša pojavljuju se, na primjer, pri pakiranju namirnica. U posljednje vrijeme za ambalažu sve se više upotrebljavaju ekološki prihvatljivi materijali. Ova studija analizira karakteristike i postojeće probleme s razgradljivim ambalažnim materijalima, predlaže proizvodnju ambalaže od kompozita poli(mliječne kiseline) i nanokristalne celuloze, provjerava toplinska i mehanička svojstva i primjenjuje ga na dizajn ambalaže. Rezultati pokazuju da toplinska i mehanička svojstva materijala zadovoljavaju zahtjeve ambalaže za hranu. Rad daje referenciju za primjenu zelenih, ekološki prihvatljivih materijala u dizajnu ambalaže za hranu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

zeleni, ekološki prihvatljivi materijali, kompozit poli(mliječne kiseline) i nanokristalne celuloze, izrada ambalaže za hranu