Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.034
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 661–666
Referentni broj rada: KUI-34/2017
Tip rada: Kratko priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Metali u medu iz provincije Henan, Kina: sustavna analiza metodom ICP-AES

Z. Y. Zhang, W. X. Fan, M. Yang i C. X. Cui

Sažetak

U ovom istraživanju osmišljena je metoda određivanja deset elemenata (K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb i Cd). Tom metodom evaluirano je 15 uzoraka meda, uključujući tri vrste meda prikupljenih s 11 lokaliteta u provinciji Henan, Kina, atomskom emisijskom spektrometrijom s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES). Dobiveni podatci proučeni su analizom glavnih komponenti, korelacijskom analizom i tehnikama klasterskih analiza. Rezultati su pokazali da se oporaba kreće u rasponu od 93,0 do 107,0 %, a relativne standardne devijacije (RSD) bile su ispod 5,89 %, što ukazuje da je trenutačna analitička metoda pouzdana za otkrivanje metala u medu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ICP-AES, med, metali, analiza glavnih komponenti, klasterska analiza