Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.030
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 601–610
Referentni broj rada: KUI-30/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sigurnosna on-line analiza kemijskog procesa temeljena na scenarijskom objektnom modelu

D. Gao, B. Zhang, X. Xu i C. Wu

Sažetak

HAZOP (analiza opasnosti i operativnosti) metoda je sigurnosne analize koja se primjenjuje u kemijskim procesima. Konvencionalne metode za analizu sigurnosti mogu biti ljudske i računalne. Sve su to kvalitativne i off-line analize, a sigurnosnu on-line analizu teško je provesti. Za kemijske procese predložena je sigurnosna on-line analiza temeljena na scenarijskom objektnom modelu. Scenarijski objektni model izrađen je ontološki, čime se sigurnosne informacije mogu učinkovito prenijeti, ponovno upotrijebiti i dijeliti. Stupanj devijacije i kvalitativni trend pridodani su modelu. Na temelju modela i novog algoritma zaključivanja sigurnosna se on-line analiza može implementirati u kemijske procese. Kada se dogodi pogreška ili abnormalni događaj, mogu se pratiti uzroci i predvidjeti posljedice. Istodobno se provodi polukvantitativna sigurnosna analiza. Rješenje je moguće poboljšati i time omogućiti operaterima pravodobno i učinkovito rješavanje problema. Metoda je primijenjena za sigurnosnu analizu reaktorskog procesa te je dokazana njezina učinkovitost.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

scenarijski objektni model, on-line, analiza opasnosti, HAZOP, kvalitativni trend