Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.44
Objavljen: Kem. Ind. 63 (1-2) (2014) 33–39
Referentni broj rada: KUI-44/2012
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kemijsko-inženjerski aspekti proizvodnje biodizela. II. Svojstva reakcijskog produkta, kinetika procesa i bilance mase

D. Sinčić

Sažetak

Transesterifikacija biljnih ulja ili masti u konvencionalnom industrijskom postupku proizvodnje biodizela rezultira smjesom produkata koja zahtijeva posebne postupke obrade. U ovom se nastavku rada opisuju najprije svojstva faza reakcijskog produkta te značajke procesa njihova razdvajanja. Potom se predstavljaju ključne značajke kinetike procesa. Posebno se detaljno prikazuje izračun iskorištenja biodizela iz ulja različita sastava. Predstavljene su osnove izračuna bilance masa cjelovitog procesa koji uključuje reakcijske komponente, produkte dvostupanjske transesterifikacije te sustav čišćenja biodizela i nusprodukata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biodizel, kemijsko inženjerstvo, kinetika transesterifikacije, iskorištenje transesterifikacije, bilance masa transesterifikacije