Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.021
Objavljen: Kem. Ind. 66 (7-8) (2017) 403−409
Referentni broj rada: KUI-21/2017
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kemijsko uklanjanja fosfora u karuselskom oksidacijskom kanalu i analiza optimalnih parametara

T. Zhang i Y. Zhao

Sažetak

Mnogi mjestni pogoni za pročišćavanje vode moraju poboljšati uklanjanje ukupnog fosfora (TP) radi smanjenja eutrofikacije voda. Ovdje je prikazano postrojenje za pročišćavanje vode s karuselskim oksidacijskim kanalom. Istraženi su tehnički zahtjevi za poboljšano kemijsko uklanjanje fosfora, a proces je ocijenjen prema šaržnim i kontinuiranim eksperimentima. Budući da nedostaje organskog ugljika, ne može se zadovoljiti standard uklanjanja ukupnog fosfora samo biološkim putem. Nužan je kemijski postupak za koji je pogodno taložno sredstvo polimerni aluminijev klorid (PAC). Najbolji množinski omjer sredstva za obradu vode i TP-a je oko 2,0. Pri takvim uvjetima izlazna koncentracija TP-a može biti niža od 1,0 mg l–1.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadna voda, fosfor, polimerni aluminijev klorid (PAC), doziranje, oksidacijski kanal