Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.010
Objavljen: Kem. Ind. 66 (5-6) (2017) 261–265
Referentni broj rada: KUI-10/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Detekcija korozije armature građevnog materijala piezoelektričnim senzorom

J. Peng

Sažetak

Široka upotreba armiranih materijala u građevinarstvu povećava brigu oko njihove sigurnosti i trajnosti, a raste važnost detekcije korozije čelika. Istražena je detekcija korozije građevnih materijala piezoelektričnim senzorima radi kontrole stanja, pravodobne obnove, sigurnosti i sprječavanja nesreća. Sada se najčešće primjenjuju fizikalne i elektrokemijske metode, nedostatci kojih su složenost, glomazna oprema te niska učestalost detekcije. U ovom je istraživanju osmišljen piezoloektrični ultrazvučni senzor kojim se mogu nedestruktivno otkriti unutarnji defekti građevinskih konstrukcija, a također omogućuje kontinuirano kvalitativno i kvantitativno praćenje stanja. Detekcija korozije armiranih građevnih materijala piezoelektričnim senzorima brza je i precizna te se njome mogu otkriti skrivene opasnosti te pruža pouzdanu osnovu za provjeru sigurnosti građevina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

građevni materijali, armirani beton, piezolektrični senzor, otkrivanje korozije, ultrazvuk