Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.004
Objavljen: Kem. Ind. 66 (5-6) (2017) 249–254
Referentni broj rada: KUI-04/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Topljivost CO2 u eterima 1-aliloksi-3-(4-nonilfenoksi)-2-propanola i polioksietilena

Q. N. Wang, H. F. Shan, G. H. Li, Y. F. Chen, D. S. Deng i N. Ai

Sažetak

Ispitana je topljivost ugljikova dioksida u eterima 1-aliloksi-3-(4-nonilfenoksi)-2-propanola i polioksietilena (ANAPE), (SN-10 i SN-15) u izohornim uvjetima pri rasponu tlakova 0 – 600 kPa i temperatura 303,15 – 323,15 K. Topljivost CO2 raste s tlakom, a pri svim tlakovima opada s temperaturom. U cijelom temperaturnom rasponu topljivost je veća u SN-15, ali pri 303,15 K i tlakovima nižim od 350 kPa gotovo je izjednačena s topljivošću u SN-10 što ukazuje na fizikalni mehanizam otapanja. Određene su Henryjeve konstante i termodinamika apsorpcije, uključujući entalpiju, entropiju i Gibbsovu energiju. Prema negativnim vrijednostima entalpije otapanje CO2 u eterima ANAPE je egzoterman proces.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ionske tekućine, topljivost, Henryjeva konstanta, termodinamika, Gibbsova energija