Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.06
Objavljen: Kem. Ind. 63 (1-2) (2014) 1–9
Referentni broj rada: KUI-06/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprava elektrolučno taljenog magnezijeva oksida iz kalciniranog magnezita za uporabu u elektrotermiji

S. Hoda, I. Zeqiri, M. Sadiku, M. Kelmendi i B. Baruti

Sažetak

U današnje vrijeme postoji velika potreba za materijalima koji mogu podnijeti oksidacijske uvjete na vrlo visokim temperaturama. Pogodan materijal za takvu primjenu je elektrolučno taljeni magnezijev oksid (MgO), s talištem 2825 °C, koji je od velike vaŢnosti za proizvodnju visoko vatrostalnih materijala. Kristali MgO dobiveni iz taline pravilnije su građe, s manje strukturnih pogrešaka u usporedbi s kristalima koji nastaju sinteriranjem na nižim temperaturama. Cilj rada priprava je vrlo čistog elektrolučno taljenog MgO iz kalciniranog magnezita za uporabu u elektrotermiji. U istraživanjima su upotrijebljeni uzorci magnezita (MgCO3) iz ležišta Strezovce, Kosovo, za pripravu vrlo čistog MgO taljenog u peći za elektrolučno taljenje u Kosovskoj Kamenici. Nakon priprave granuliranog taljenog MgO, pri čemu su kontrolirani atmosfera, temperatura i trajanje obrade, određeni su parametri optimalne toplinske obrade i mikrotvrdoća. Na temelju izvedenih istraživanja može se zaključiti da je, uz optimalne uvjete u svim fazama postupka, iz kalciniranog magnezita ležišta Strezovce moguća priprava taljenog MgO za primjenu u elektrotermiji, koji je kvalitetom usporediv s MgO dostupnim na svjetskom tržištu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrolučno taljeni MgO, peć, sinteriranje, elektrotermija, toplinska obrada, mikrotvrdoća