Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.001
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 591–599
Referentni broj rada: KUI-01/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje procesa umreženja izolacije izoliranih vodiča energijskih kabela

V. Kosar, Z. Kraljević i M. Radović

Sažetak

Uobičajeno je da većina proizvođača u pogonu eksperimentalno određuje radne uvjete procesa umreženja i hlađenja proizvoda. Međutim, takav pristup ima manjkavosti prilikom proizvodnje novih proizvoda kada je potrebno predvidjeti nove radne uvjete. Isto tako, kada se upotrebljavaju drugi izolacijski materijali, potrebno je provesti niz nezavisnih eksperimenta za njihovu karakterizaciju. Sve to može dovesti do pogrešaka pri projektiranju nove opreme i proizvoda. S tim u svezi u ovom je radu predložen matematički model i provedena simulacija procesa kontinuiranog umreženja u vulkanizacijskoj cijevi. U procesu proizvodnje energijskih izoliranih vodiča izolacija od umreživog polietilena nanosi se na vodič pri temperaturi nižoj od temperature umreženja. Vodič s nanijetim slojem polimera kontinuirano se vodi kroz vulkanizacijsku cijev pod tlakom dušika da bi se izolacija zagrijala na temperaturu raspada peroksidnog inicijatora odnosno temperaturu reakcije umreženja. Promjena radnih uvjeta u cijevi utječe na fizička svojstva izoliranih vodiča i posebno na njegova konačna primjenska svojstva. Značajke izolacijskog materijala s obzirom na brzinu umreženja određuju ukupni kapacitet linije odnosno brzinu prolaza izoliranog vodiča, pri čemu je često ograničavajući faktor kapacitet ekstrudera. Svrha ovoga rada bila je provjera primjenjivosti modela i programske podrške za različite proizvodne linije u tvornici kabela Elka d. o. o. Zagreb.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

umreženje, vulkanizacijska cijev, XLPE, izolirani vodiči, matematički model, simulacija procesa destilacije