Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.048
Objavljen: Kem. Ind. 66 (11-12) (2017) 617–631
Referentni broj rada: KUI-48/2016
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Anorganski spojevi sumpora u ljudskom tijelu. I. Okso-spojevi.

S. Stanković i R. Kiralj

Sažetak

Sumpor je nakon kalcija i fosfora najzastupljeniji element u ljudskom tijelu, gdje se nalazi u mnogobrojnim anorganskim i organskim spojevima, a u vrlo malim količinama i u elementarnom stanju. U ovom pregledu prikazani su anorganski spojevi sumpora iz klase endogenih okso-spojeva u ljudskom organizmu, koji ponajprije nastaju enzimskim i neenzimskim biosintetskim putevima u stanicama ili izvanstaničnom prostoru. Opisani su sulfati, tiosulfati, μ-disulfido-bis(trioksosulfati)(2–) (tetrationati), sulfiti, hidrogensulfiti, sulfonati i disulfiti najzastupljenijih metala u organizmu (Na+, K+, Ca2+ i Mg2+) i sumporov dioksid. Anioni i SO2 jesu endogene neradikalske sumporove vrste koje se nalaze u znatnim koncentracijama u tjelesnim tekućinama, gdje imaju zasebne fiziološke, patološke, metaboličke, detoksikacijske i druge uloge. Međusobno su povezani metaboličkim putevima sumporovih spojeva. Dok je sulfatni ion redovit sastojak elektrolita i izvor sumpora, tiosulfatni ion ima brojne zaštitne funkcije i važan je metabolit, a anioni nastali reakcijom SO2 i vode također su važni metabolički međuprodukti. Novijim istraživanjima prepoznate su uloge sumporova dioksida kao nove signalne molekule i aniona μ-disulfido-bis(trioksosulfata)(2–), kao metabolita koji se stvara tijekom upale crijeva. Istraživanja o opisanoj klasi sumporovih spojeva i njihovoj važnosti za ljudski organizam očito nisu završena i mogu još donijeti važne i neočekivane spoznaje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elementarni sumpor, sulfati, tiosulfati, tetrationati, sumporov dioksid, sulfiti