Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.029
Objavljen: Kem. Ind. 66 (7-8) (2017) 353−372
Referentni broj rada: KUI-29/2016
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinon-metidi (I. dio): Reaktivni međuprodukti u kemiji fenola i njihova primjena u organskoj sintezi

Đ. Škalamera, T. Šumanovac Ramljak i A. Husak

Sažetak

Kinon-metidi (QM, naziv po IUPAC-u: kinometani) su reaktivni međuprodukti koji zauzimaju vrlo značajno mjesto u organskoj kemiji. Njihova primjena u organskoj sintezi je veoma velika, što je dovelo do razvoja velikog broja metoda za njihovo generiranje. Korisni su i u stereoselektivnim reakcijama, čime im je otvoren put za primjenu u totalnoj sintezi, nerijetko struktura koje su već pokazale značajnu biološku aktivnost. Ovim pregledom dan je uvid u metode sintetskog (termičkog) generiranja QM-a te njihovu primjenu u organskoj sintezi, s osvrtom na biološka svojstva samih QM-a ili produkata koji se iz njih dobivaju u sintezi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinon-metidi, derivati fenola, termičko generiranje kinon-metida, kinon-metidi u organskoj sintezi, antiproliferativna aktivnost