Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.025
Objavljen: Kem. Ind. 66 (7-8) (2017) 345−351
Referentni broj rada: KUI-25/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj otopine u čvrstom stanju i starenja na mikrostrukturu i mehanička svojstva kompozita čestica SiCp/Al-Si-Cu-Mg

A. Q. Wang, H. D. Guo, H. H. Han i J. P. Xie

Sažetak

Pripravljen je kompozit čestica SiC (SiCp) u masenom udjelom 30 % u matrici Al-Si-Cu-Mg prešanjem, sinteriranjem i ekstrudiranjem. Kompozit je 4 sata bio izložen otapanju u čvrstom stanju pri 470 °C, 485 °C, 500 °C, 515 °C i 530 °C. Nakon toga na uzorak je 4 sata pri 515 °C djelovalo otapanje u čvrstom stanju, a zatim su uzorci starili različito vrijeme pri temperaturama 160 i 180 °C. Mikrostruktura i mehanička svojstva kompozita proučena su tehnikama pretražnom i transmisijskom mikroskopijom te analizom mikrotvrdoće. Pri sinteriranju kompozita SiCp/Al-Si-Cu-Mg nastaje bijeli zrnasti metalni spoj koji se otapa u čvrstu otopinu pri različitim temperaturama. Što je viša temperatura čvrste otopine, više se otopi metalnog spoja. Mikrotvrdoća doseže maksimum pri izlaganju reakcijama u čvrstom stanju pri 515 °C kroz četiri sata. Nakon starenja i s produljenjem starenja tvrdoća materijala pokazuje dvostruki vrh. S povišenjem temperature povećava se brzina očvršćivanja, no istodobno se smanjuje mogućnost očvršćenja. Druga faza kompozita nakon starenja je diskoidni Al5Cu6Mg2.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kompozit SiCp/Al-Si-Cu-Mg, obrada otopinom u čvrstom stanju, starenje, mikrostruktura, mikročvrstoća