Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.012
Objavljen: Kem. Ind. 66 (5-6) (2017) 229–239
Referentni broj rada: KUI-12/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Izučavanje CFD-om utjecaja brzine mlaza na miješanje i nastajanje mulja u velikim spremnicima sirove nafte

A. A. Lotfi Neyestanak, M. R. Tarybakhsh i S. Daneshmand

Sažetak

Računalnom dinamikom fluida modeliran je utjecaj brzine mlaza potopljene rotacijske mlazne miješalice na nastajanje mulja u velikim spremnicima nafte. U dvodimezionalnom CFD modelu primijenjena je Euler-Eulerova metoda za opisivanje toka nafte i mulja na dnu spremnika. Uz promjenu nekih parametara modelom k-e opisana je turbulencija toka miješanja. Rezultati pokazuju da na miješanje utječu brzina mlaza, kut i vrijeme miješanja. Povećanjem brzine od 5 m s–1 način miješanja znatno se mijenja i poboljšano je miješanje mulja sa sirovom naftom. Rezultati su procijenjeni proučavanjem odabranog profila mulja na dnu spremnika uzorka, a modeliranje pokazuje smanjenje debljine sloja mulja za 80 cm, što se slaže s profilom dna spremnika. Os y+ u svim točkama pokazuje iznose manje od 300, što je prihvatljivo u dvofaznom modeliranju.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

potopljena rotacijska mlazna miješalica, veliki naftni spremnik, sprječavanje stvaranja mulja, modeliranje protoka fluida, računalna dinamika fluida, Euler-Eulerova metoda