Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.003
Objavljen: Kem. Ind. 63 (7-8) (2014) 269−276
Referentni broj rada: KUI-03/2014
Tip rada: Stručni rad / Iz naših knjižnica
Preuzmi rad:  PDF

FULIR – Repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković

B. Macan

Sažetak

Institucijski repozitoriji su mrežne platforme koje omogućuju prikupljanje, pohranjivanje, diseminaciju i dugotrajno očuvanje znanstvene produkcije određene ustanove. Oni su jedan od glavnih načina za postizanje tzv. “zelenog” otvorenog pristupa koji podrazumijeva pohranjivanje radova u digitalne repozitorije dostupne u otvorenom pristupu (OAR). Knjižnica Instituta Ruđer Bošković implementirala je Repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković – FULIR primjenjujući programsko rješenje EPrints, zasnovano na otvorenom kodu. U FULIR je moguće unositi radove objavljene u časopisima i zbornicima konferencija, cjelovite tekstove poglavlja u knjizi, knjiga, ocjenskih radova, ali i neobjavljenih priloga s konferencija, prezentacija raznih predavanja, izvornih podataka istraživanja i drugih vrsta građe. Repozitorij se temelji na samoarhiviranju od strane samih znanstvenika, no u inicijalnoj fazi i djelatnici Knjižnice unose nove zapise. Djelatnici Knjižnice administriraju repozitorij te pružaju znanstvenicima stručnu pomoć u vezi s rješavanjem autorskih prava. FULIR je u potpunosti kompatibilan s infrastrukturom OpenAIRE te kao takav prvi OAR u Hrvatskoj koji omogućuje znanstvenicima zadovoljavanje zahtjeva Europske komisije o obvezi samoarhiviranja cjelovitih tekstova objavljenih radova proizišlih iz projekata financiranih iz programa Obzor 2020. U planu je omogućavanje jednostavnog preuzimanja zapisa iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) te prijenos zapisa iz FULIR-a u CROSBI kako bi se pojednostavnio proces unosa novih zapisa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

digitalni repozitoriji u otvorenom pristupu, institucijski repozitoriji, FULIR, otvoreni pristup, Institut Ruđer Bošković